“Sproget er ikke uskyldigt” påpeger erhvervspsykolog Gro Langslet kendt fra LØFT principperne. Det er i sproget vi mødes – eller ikke mødes. Det er derfor meget vigtigt, at man i et team har et fælles sprog eller som udgangspunkt, har en fælles forståelse for hvad god kommunikation er!

Motiverende dialog er en anerkendende kommunikationsform, hvor man “går efter bolden og ikke manden”. Det er tilladt at være uenige, men det er ikke tilladt ikke at acceptere, at den anden part har en anden holdning eller mening.

I teorien lyder det måske ikke så svært, men i praksis er det ofte her, at det dårlige samarbejde viser sig først og mest tydeligt.

Indhold
Selv indholdet på kurset går gennem en række faser. Der tages udgangspunkt i vores model for god kommunikation, men der sættes også fokus på hvordan teamets aktuelle situation er, således at der ikke “presses” en model ned over teamet. Generelt er der fokus på følgende emner:

– Handlinger i sproget. Sproget er ikke uskyldigt.
– Aktiv lytning. Det hørte er det sagte.
– Konstruktiv feedback & feedforward. ”Feedback is breakfast for Champions.”
– Anerkendende fokus. ”Hvad nu hvis det nu var dig selv?”

Hvem henvender kurset sig til?
Alle teams og grupper, hvor der er brug for at finde frem til hvad den gode og konstruktive kommunikation er – i jeres team!

Hvad får I ud af kurset?
På kurset sætter vi fokus på, hvad der er god konstruktiv kommunikation for Jer og øver det i praksis i teamet i forskellige kommunikations- og dialogøvelser. Det betyder, at I alle kommer hjem fra kurset med en bedre forståelse for, hvad god og konstruktiv kommunikation er i al almindelighed, og hvordan man skaber det i hverdagen i jeres team.

Teori & metode
Vi arbejder ud fra en række metoder, men tager udgangspunkt i den positive psykologi, systemisk/narrativ tænkning, LØFT, det anerkendende perspektiv, samt aktiv læring.