Beskrivelse

Belbins teamroller

Teamrolle konceptet er udviklet af den engelske doktor i psykologi, Meredith Belbin, der via studier af bl.a. 120 lederteams over 9 år har uddraget en række centrale sammenhænge til forståelse af, hvordan mennesker samarbejder. Hvilken teamroller der er vores stærkeste og hvordan de eksisterende teamroller i teamet kan arbejde bedst muligt sammen for at performe bedst muligt. Dr. Belbin finder, at følgende 9 teamroller, eller adfærdskarakteristika, bør være til stede i teams for at sikre effektivitet og kvalitet.

Idémand – Analysator – Specialist – Opstarter – Organisator – Afslutter – Koordinator – Kontaktskaber – Formidler

PDF: Belbins 9 roller oversigt

De fleste mennesker dækker naturligt to til tre af rollerne. Det betyder, at et team ikke behøver at bestå af flere end 3-6 personer for at kunne fungere optimalt, forudsat at personerne komplementerer hinanden, og at alle roller er repræsenteret i teamet.

Ved sammensætning af teams, er det balancen, der er afgørende. Det gælder om at tilføre teamet individer, som er godt afbalanceret i forhold til hinanden, således menneskers svage sider stives af, og de stærke udnyttes fuldt ud!

Når vi afholder kurser, hvor udgangspunktet er belbins teamrollemodel, kombinerer vi det oftest med aktiv læring. Det vil sige øvelser og opgaver for teamet, så Jeres “roller” kommer i spil, og dermed kan udvikles.

Kontakt os for mere information.