Beskrivelse

Værdier og vækst

Værdier er en del af fundamentet for vores handlinger og for det, vi foretrækker. Værdier danner udgangspunkt for de mål, herunder kvalitetsmål, som vi stiller os som individer. Det sammen gælder virksomheder og organisationer.

Det er vigtigt, når vi gerne vil have et godt arbejdsmiljø, at vi forstår og accepterer vores egne og virksomhedens værdier

Vi bruger alle vores personlige værdier til at afgøre, hvad der er rigtigt, og hvad der er forkert. Vi tænker måske ikke konkret på i dagligdagen, hvad der er vores værdier. Men kender vi ikke vores egne værdier og kan sammenholde dem med virksomhedens værdier, giver det ofte problemer.

Derfor er det vigtigt at virksomhedens værdier er forstået og accepteret af medarbejderne. Og meget gerne også: synlige og inspirerende for medarbejderne.

Hvem henvender kurset sig til?
Alle teams og grupper der har brug for at finde et fælles ståsted i forhold til Jeres værdier. Værdier udgør en referenceramme for antagelser, holdninger, normer og forventninger. Derfor er det vigtigt at arbejde med jeres virksomheds værdier, og det er samtidig er et rigtigt godt udgangspunkt for at udvikle jeres team og organisation.

Hvad får I ud af kurset?
Kurset sætter fokus på, hvad værdierne betyder for Jer. Værdier skal ikke kun være “noget der hænger på væggen”. Værdier skal give god mening og et bedre samarbejde i hverdagen.

Kurset kan både afholdes på én eller to dage. Det er vores erfaring, at alle teams har forskellige behov. Derfor tilrettelægger vi kurset til Jer i forhold til Jeres ønsker og behov.

Kontakt os for mere information.