Kan teambuilding for sjov være det samme som teambuilding for alvor?

I Teambuilding Kompagniet har vi i mange år arbejdet med teambuilding på mange forskellige måder. Fra udvikling af High Performance teams med et proces- og læringsorienteret fokus på at optimere samarbejdet og performance til teambuilding events med fokus på sjove fælles oplevelser.

Igennem mange år har det været soleklart for kunden og for os at forskellen var stor. Den seriøse teamudvikling handlede om at komme i dybden og eksempelvis arbejde med styrker og svagheder i teamet. Pointen var at denne form for teamudvikling skabte udvikling, forandring og effekt. Det lette teambuilding handlede om at flest muligt havde det mest muligt sjovt – sammen.

Men i dag spørger jeg mig selv om hvor stor en effekt teambuilding har kontra teamudvikling! Ingen tvivl om at det er meget svært at forbedre samarbejdet i et team, med konflikter og ringe tillid med teambuilding med fokus på sjove oplevelser. I værste fald kan teamet få det endnu værre, nu hvor man virkeligt kan udstille hinandens dårligheder. Her kommer teamudvikling til sin ret, og teamudvikling hvor også lederudvikling bliver en del af programmet! Det er i hvert fald min erfaring, at stor set hver gang jeg har et dårligt team har jeg også en opgave med lederen!

Men har man et team der fungerer, kan en sjov teambuilding oplevelse skabe nye energi, nye relationer, åbne døre og give ny viden om hinanden, ny respekt for ukendte kompetencer og en ny fælles oplevelse og en ny fælles god historie. Igen og igen ser vi teams der har haft en god oplevelse sammen, blive løftet og styrket. Alt sammen medskabere til at der kan udvikles bedre samarbejde og bedre resultater.

Og det er vel ikke så ringe endda!

Så teamudvikling og teambuilding bliver aldrig det samme. Og bliver det aldrig, men til gengæld er teambuilding for sjov mere en bare sjov.