Beskrivelse

DiSC Teamudvikling

Everything DiSC Workplace er et af de mest anvendte testværktøjer på markedet
Et værktøj der er nemt og på en let og forståelig måde giver indsigt i hvorfor vi gør som vi gør. DISC er et yderst effektivt værktøj for dem, der ønsker at forstå sig selv bedre og har lyst til at arbejde med at udvikle sig selv.

DiSC profilerne
Everything DiSC Workplac profilen giver et meget præcist indblik i, hvilken foretrukken arbejdsstil du har. Testen tager cirka 10 minutter at udfylde. Derefter har du adgang til en profil, der viser dine styrker og begrænsninger, kommunikationsstil, værdi for organisationen, og hvad der motiverer dig.

Vi giver desuden en tilbagemelding på profilen, her gennemgår di i detaljer profilen, hvilket giver en større indsigt i egne adfærdsmønstre og øget bevidsthed om dine motivations- og stressfaktorer. Uanset hvilken profil en person har, vil der altid være områder som udgør styrker og andre områder, som kan udvikles. Med en viden om de fire adfærdstyper (D-I-S-C) kan vi bl.a. gøre vores kommunikation mere effektiv og forstå, hvad der motiverer de forskellige adfærdstyper

Modellen beskriver fire menneskelige adfærdsstile:

D: Dominans
I: Indflydelse
S: Stabilitet
C: Compliance

Dominans: 
Mennesker med meget højt D ser udfordringer, der skal overkommes. De vil prøve at ændre, overvinde eller kontrollere ting og har fokus på at skabe omgivelser, der kan give de ønskede resultater.

Indflydelse: 
Mennesker med meget højt I prøver at øve indflydelse på andre, fordi de er overbeviste om, at de kan. De fokuserer på at opnå resultater ved at overtale og inddrage andre mennesker i et samarbejde.

Stabilitet:
 Mennesker med meget højt S ønsker ikke at ændre tingene for meget. De mener, at det hele er godt nok og bør forblive sådan. Fokus er på at udføre opgaver, der kan løses i samarbejde med andre.

Compliance: 
Mennesker med meget højt C prøver at analysere omhyggeligt og derefter arbejde på at nå høje standarder eller følge gældende regler for at nå deres mål. Deres fokus er på at forbedre kvaliteten af allerede kendte produkter eller metoder.

Vi tilbyder forskellige måder at arbejde med DiSC. Vi kan dels tilbyde en test, med personlig tilbagemelding og efterfølgende øvelser hvor viden fra profilerne bruges til at skabe forståelsen for egne og andres fortrukne adfærds stil. Eller en gennemgang af metoden og teorien og et efterfølgende forløb hvor deltagerne via øvelser og feedback opdager hinandens styrker og fortrukne adfærd. I begge tilfælde er der mulighed for at arbejde med at forbedre teamets samarbejde så det bliver bedre og mere konstruktivt.

Vi har valgt at samarbejde med DISCOVER, der efter vores mening leverer den bedst forståelige og mest uddybende profil. Hermed sikrer vi vores kunder det bedste produkt, der findes på markedet indenfor DISC adfærdsprofiler

Kontakt os for at høre mere på 23601213 eller send en mail på ch@tbkompagniet.dk