Beskrivelse

Kick Off – det nye team

Denne workshop er specifikt designet til nye teams og grupper, der har brug for at finde sammen, hurtigt og effektivt. Hvem er vi? Hvad skal vi? Hvor skal vi hen? Hvordan gør vi det bedst og nemmest?

Hvem henvender workshoppen sig til?
Alle nye og nyere teams og grupper, der ønsker at lære hinanden godt at kende fra starten af. Resultatet er at I hurtigt sammen skaber de rigtige rutiner, spilleregler og gode vaner der fører til et godt og effektivt samarbejde!

Hvad får I ud af workshoppen ?
Alle teams har forskellige udfordringer, men det er vores erfaring at de fleste teams har godt af at arbejde med en række faste temaer:

  • En klar forståelse af teamets opgaver og mål
  • En klar forståelse af teamets værdier og spilleregler
  • Indsigt i og forståelse for teamets styrker og hvordan disse udvikles
  • Træning i anerkendende kommunikation og konstruktiv feedback
  • En bredere indsigt i egne og andres roller og personlige kvalifikationer
  • En personlig og fælles plan for udvikling

Workshoppens form
Som udgangspunkt bruger vi typisk en dag på at “lære hinanden bedre at kende”, men ofte strækker et forløb sig over en længere periode hvor vi går i dybden med de styrker og udfordringer der er i teamet.