Beskrivelse

Motiverende dialog

“Sproget er ikke uskyldigt” påpeger erhvervspsykolog Gro Langslet. Det er i sproget vi mødes – eller ikke mødes. Det er derfor meget vigtigt, at man i et team har et fælles sprog eller som udgangspunkt, – har en fælles forståelse for hvad god kommunikation er!

Motiverende dialog tager udgangspunkt i en anerkendende kommunikationsform, hvor man “går efter bolden og ikke manden”. Det er tilladt at være uenige, men det er ikke tilladt ikke at acceptere, at den anden part har en anden holdning eller mening.

I teorien lyder det måske ikke så svært, men i praksis er det ofte her, at det dårlige samarbejde viser sig først og mest tydeligt.

Indhold
Selv indholdet på workshoppen går gennem en række faser. Der tages udgangspunkt i vores model for god kommunikation, men der sættes også fokus på hvordan teamets aktuelle situation er. således at der ikke “presses” en model ned over teamet. Men generelt er der fokus på følgende emner:

  • Sproget i kommunikationen
  • Aktiv lytning
  • Konstruktiv feedback & feedforward
  • Anerkendende fokus

Hvem henvender workshoppen sig til?
Alle teams og grupper, hvor der er brug for at finde frem til hvad den gode og konstruktive kommunikation er – i jeres team!

Hvad får I ud af workshoppen ?
På workshoppen sætter vi fokus på, hvad der er god konstruktiv kommunikation for Jer og øver det i praksis i teamet i forskellige kommunikations- og dialogøvelser. Det betyder, at I alle kommer hjem fra workshoppen med en bedre forståelse for, hvad god og konstruktiv kommunikation er i al almindelighed, og hvordan man skaber det i hverdagen i jeres team.

Teori & metode
Vi arbejder ud fra en række metoder, men tager udgangspunkt i en systemisk/narrativ tænkning, LØFT og det anerkendendende perspektiv, samt aktiv læring.

Kontakt os og få mere information.