Oplevelser & udvikling

Styrkebaseret Teamudvikling

Styrkebaseret teamudvikling I Clifton Strengths

Styrkebaseret Teamudvikling

Et teams succes afhænger i sidste ende af dets evne til at skabe resultater.
Forskningen viser, at i de teams der skaber de bedste resultater, kender man sine
egne og andres styrker og svagheder, samt evner at omsætte denne indsigt til
konstruktivt samarbejde. Når vi arbejder styrkebaseret, sætter vi desuden både
fokus på både individuelle styrker og teamets samlede styrker. Hermed kan hver
deltager i teamet både på det personlige plan og i teammæssig sammenhæng yde
bedre. Og teamet kan samlet set ved at fokusere på de kollektive styrker forbedre
både engagement og performance.

Dette teamudviklingsforløb er designet til alle former for teams og består af et til
fire moduler. Alle deltagere får klarlagt deres personlige styrker og svagheder, samt
indsigt og forståelse for hvordan de bedst bruger styrkerne og håndterer
svaghederne. De fire moduler er:

  1. Talenter og Styrker – Gør dine individuelle talenter til dine styrker
  2. Partnerskaber – Få det bedste ud af dine partnerskaber
  3. Teamets kollektive styrker – Find og udnyt teamets fælles styrker
  4. Den Bedste Version – Udnyt teamets samlede og fælles styrker på bedste vis

Forløbet tager udgangspunkt i deltagernes resultater af en CliftonStrengths test,
som der arbejdes med igennem hele forløbet.

Hvad får I ud af teamudvikling?

DELTAGERNES UDBYTTE
Vi identificerer deltagernes individuelle styrker og muligheder for at skabe endnu bedre resultater. Alle får indsigt og værktøjer til at arbejde med udviklingen af personlige styrker. Deltagerne arbejder desuden med personlige filtre, svagheder og sårbarheder. I vil lære, hvad det indebærer at transformere jeres talenter til styrker.

TEAMETS UDBYTTE
Samlet vil teamet stå stærkere idet alle lærer hinandens styrker og svagheder at kende, samt hvordan jeres individuelle styrker påvirker hinanden. Desuden optimeres den samlede performance ved at arbejde med arbejdsrelaterede partnerskaber, samt teamets kollektive styrker.

LEDERENS UDBYTTE
Som leder vil du både lære dine personlige styrker og svagheder at kende, samt lære hvordan du i forhold til din ledelse bedre udnytter dine styrker og håndterer dine svagheder. Desuden vil du bedre kunne forstå dit teams fulde potentiale og hvad de enkelte medarbejdere har behov for, for at kunne aktivere deres fulde potentiale.

GØR TALENTERNE TIL STYRKER * State of The Global Workplace. Gallup

Styrkebaseret teamudvikling I Clifton Strengths

Priser for Styrkebaseret Udvikling

Vores priser indeholder al undervisning og forberedelse, samt leje af alle materialer,
og udlevering af præsentationsslides, samt andre materialer. Prisen indeholder ikke
test, kursusramme, forplejning, logi, transport og materialer.

Kontakt os for at få et godt tilbud.

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!