Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

Teambuilding - Teori og metoder

Komfortzone cirkel til teamudvikling

Kanindræberkursus?

“Er jeres kurser sådan et kanindræber kursus?” Det spørgsmål har jeg svaret på mange gange. Enkelte gange fordi man gerne ville have et sådan, og i de tilfælde måtte jeg så erkende at det ikke var noget vi havde på hylderne. Ideen lyder ellers spændende nok. Det har bare ikke noget med teambuilding at gøre. Hvor langt skal vi gå og i hvor lang tid, før at den søde kanin du har rygsækken – man ser det for sig! – ændre dit perspektiv til at blive et måltid mad? En ting er sikkert, det er kun et spørgsmål om tid! Og som sagt, har det efter vores mening intet med teambuilding at gøre, måske “personlig udvikling” og kurser i at komme ud af komfortzonen.

Ud med den brændende platform og ind med de brændende ønsker

Undersøgelser har påvist at vi udvikler os mest og bedst når vi er inde i vores komfortzone. Det er ellers populært at påstå at man skal ud af sin komfortzone og ind i “læringszonen” for at der sker optimal udvikling. Og så skal man endelig passe på ikke at komme “for langt” så man bringer folk ind i deres panikzone. Her kan det nemlig gå grueligt galt på mange måder. Både fysisk når folk handler i affekt og psykisk når personer oplever at deres personlige grænser ikke bare bliver overskredet, men i den grad knægtet. Undertegnede har personligt oplevet en kollega blive sygemeldt i årevis, for til sidst at give op efter en sådan oplevelse.

Vi mener at det noget sludder fra start til slut, for når vi ikke er i vores komfortzone, får vi travlt med at tænke på alt andet end udvikling. I stedet for handler det om at minimere frygt og sikre overlevelse. Men som det vises i ovenstående model er der stadig nogle der tror på det andet.

Vi tror på at man sagtens kan lave spændende udviklingsfremmende tiltag, bygget på tilpassede forstyrrelser, og hvor vi stadig er i vores komfortzone. Det der så skaber ønsker om udvikling findes ved at lede efter teamets brændende ønsker. Her er der grobund for vækst og udvikling til varig udvikling af teamet.

Teambuilding i systemisk og socialkonstruktivist perspektiv

Psykologi er som mange andre videnskabelige retninger ikke en absolut videnskab. Der findes et utal af retninger og forståelser siden Freud, som en af de første lagde grundstenen for at arbejde med alle de interessante ting, der foregår inde i hovedet på os alle sammen og som man kan læse mere om i hans bog: Drømmetydning fra 1901. I Teambuilding Kompagniet har vi taget en række forståelser og metoder med os fra den systemiske og socialkonstruktivistiske tænkning. Især arbejder vi med den universelle organisationsforståelse og bruger forståelsen om, at vi alle er en del af en fælles system vi alle bidrager til og er en del af på både godt og ondt. Samt at kommunikation skaber virkeligheder og sat sammen med en anerkendende forståelse, er der basis for at skabe nødvendige, gode og konstruktive “forstyrrelser” og udvikling i teamet.

Teambuildingaktivitet. Et hold medarbejdere er ude og lave rappelling på klipperne

Styrkebaseret teamudvikling

Den teoretiske udvikling i Teambuilding Kompagniet har været konstant. “Appreciative Inquery” og Løsningsfokus er andre spændende metoder og koncepter, har hele tiden været en del af vores teoretiske ballast og i praksis betydet meget for os. Desuden har vi været glade for og brugt personprofil værktøjerne MBTI, JTI, Belbins Teammodel og DiSC til at dels til at skabe indsigt, forståelse og accept for helt individuelle personpsykologiske forhold. Samt til at skabe et fælles konstruktivt sprog om personlige forskelle. I stedet for at tale om rigtigt og forkert bliver det til min måde og din måde at tænke og handle på.

Men den helt store forskel kom i 2015 da undertegnede blev certificeret som Gallup Strengths Coach.

Styrkebaseret teamudvikling bygger på en række undersøgelser, der viser at det største potentiale for udvikling og vækst sker ved at fokusere på de personlige styrker og udvikle dem. Ved at gøre dette sker der både en øget effektivitet og bedre performance og samtidig stiger medarbejdertilfredsheden og især engagementet væsentligt. Gallup har undersøgt dette igennem de sidste fem årtier på mange forskellige måder og i forhold til mange forskellige parametre. Og igen og igen viser det sig at styrkefokus er en klog og udbytterig investering. Både på det personlige og virksomhedsmæssige plan.

Så hvorfor gør vi det så ikke alle sammen?
Først og fremmest er det ikke særligt nemt. Det man gør godt, nemt og kan lide at gøre er så stor en del ens liv, at man nemt tager det for givet. Vi tænker: ”Sådan er det bare”. “Det er jo en del af mig”. Og det er jo helt rigtigt. Og i stedet for, sætter vi ind, når vi mærker at vi møder en vores begrænsninger. Og med mantraet “Just do it” i baghovedet og skolelærdommen om, at det er de dårlige karakterer, der skal have den største opmærksomhed, fokuserer vi på vores svagheder og tænker at de er her der er mest brug for en indsats. Men det er forkert, det største potentiale for vækst og udvikling ligger i at udvikle ens styrker. Og når vi arbejder med at udvikle styrker er der også fokus på svagheder. De er der og kan fylde meget, og skal håndteres.

Når vi arbejder med at udvikle personer og teams ud fra et styrkebaseret perspektiv bruger vi Gallups CliftonStrengths test (tidligere StrengthsFinder) der er 100% evidensbaseret og den mest udbredte. Det gør vi af en række grunde. Her er en række af de vigtigste:

  1. Hvordan kan man vide at det man tager for givet, er en styrke? Det kan være meget svært at se for nogen hvordan deres talenter er i spil, da man er så vant til dem. Har man for eksempel ”Disciplin” som en styrke er det et grundvilkår i ens liv. Noget man altid vil have med sig i alle ens livsforhold, men måske ikke noget man selv vil kategorisere som en styrker.
  2. En test åbner for nye perspektiver. Nogle styrker kan være meget svære at forstå og ligne andre ting. Her vil man kunne opdage fuldstændig nye indsigter i en selv.
  3. En styrke kan virke som en svaghed. Det kan være tungt at have en styrke som f.eks. ansvarlighed. For nogle så tungt at de føler sig så belastede af den at de føler den som en svaghed.

Men en test er kun en del af et udviklingsforløb. Når vi i Teambuilding Kompagniet udvikler personer og teams i et styrkebaseret perspektiv bruger vi undervisning, personlig coaching og team coaching til at skabe den nødvendige indsigt og forståelse der skal til for at realiserer en styrkebaseret kultur, med de efterfølgende resultater.

Det er ikke en nem rejse, men en meget spændende en, især når man ved, at kommer man i mål, viser alle undersøgelsr, at det giver forbedringer på en lang række af de vigtigste områder, der giver vækst i alle virksomheder og organisationer.

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!