Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

Five behaviors of the Cohesive Team

En af de bedste måder at skabe vækst i en virksomhed eller en organisation er at have velfungerende teams. Hverken økonomi, strategi, teknologi eller talent er nok til at skabe vækst!

The Five Behaviors of a Cohesive Team®

Teambuilding model - Five Behaviors


På mange arbejdspladser oplever man i disse år en stigende grad af individualisering og digitalisering, de tekniske hjælpemidler bliver flere og fagligheden udvikles. Samtidig er det en nødvendighed at indgå i teams. Denne tendens har gjort det velfungerende team til et mål i sig selv, og flertallet af virksomheder vurderer samarbejde, og deraf evnen til at udrette mere på kortere tid, som den afgørende konkurrencefordel.

Manden bag den oprindelige teori og den pyramideformede teammodel er amerikanske Patrick Lencioni, der er skabt på baggrund af hans undersøgelser, af hvilke forhold der gør sig gældende og hvilken adfærd der hersker i teamet, når det fungerer godt. På baggrund af disse undersøgelser har han skabt et unikt og kraftfuldt læringskoncept for udvikling af teams. Et af hjælpeværktøjerne til at skabe denne udvikling er E-DISC.

Fem adfærdstrin til der tilsammen skaber fælles resultater

Tusinder af teams fra hele verden har gennem årene arbejdet med de fem adfærdstrin, som Lencioni har defineret som vejen til de resultater, alle teams og virksomheder stræber efter. Ironisk nok har mange fra start fokus på at skabe resultater, hvilket giver store udfordringer for samarbejde og kvalitet. Uden tillid, konflikter, commitment og ansvar er det ikke muligt at skabe resultater, hvor det fælles mål – og ikke teammedlemmernes personlige mål – er i fokus ifølge Lencioni.

Modellen er simpel, hvilket er blandt programmets væsentlige styrker. Der er omfattende evidens for, at teams gennem dette program kan overkomme de mange udfordringer, der opstår i et samarbejde. At skabe og være et velfungerende team, er en evig bevægelse, og at nå det femte trin kræver en proaktiv indsats og et vedvarende fokus.

Kort om de fem trin i The Five Behaviors of a Cohesive Team®

Tillid

Ifølge Lencioni er tillid grundstammen i al samarbejde og den absolutte nødvendighed for at få succes som team. Den baserer sig på styrken til at vise sårbarhed; at indrømme fejl, spørge om hjælp og vise hinanden respekt.

Konflikt

Selvom det kan være svært, vil konstruktive konflikter på tværs af faglighed og holdninger løfte jeres niveau markant. Det er en effektiv måde at bringe de rette kompetencer i spil på fra start og minimere risikoen for destruktivt, politisk spil hen ad vejen.

Commitment

I oplever i langt højere grad opbakning til fælles beslutninger, når alle har haft mulighed for at byde ind med et personligt perspektiv. Valg og fravalg er gjort med omhu, og der er klarhed omkring opgaven for de relevante parter. Målet er, at I som team formår at diskutere, beslutte og handle – uden overflødige og tidskrævende omveje.

Ansvar

Viljen til at holde hinanden ansvarlige for aftaler og adfærd har afgørende indflydelse på reel målopnåelse. Rollefordelingen og handlingsplanen skaber det nødvendige overblik, og gør det nemmere for jer alle at følge op og overholde deadlines.

Resultater

At skabe og fastholde et fokuseret arbejdsfællesskab er en proaktiv proces, der kræver jeres daglige opmærksomhed. I må alle sætte jer ud over egne behov, og tage små, praktiske skridt i samme retning. Når I som team mestrer det fælles fokus, vil resultaterne både være mærkbare og målbare.

Effektmåling sikrer return on Investment

Er det virkeligt muligt at måle effekten af samarbejde? Ja, det er det! Ingen andre læringsprogrammer benytter teknologi til at måle effekten af det ofte svævende begreb; samarbejde. Vi har tendens til score vores samarbejdsevner højt, men afspejler det virkeligheden eller er det mere et udtryk for uvidenhed og mangel på sårbarhed? Det unikke ved netop The Five Behaviors of a Cohesive Team® er den konkrete effektmåling, der giver din virksomhed syn for sagen; har investeringen givet afkast?
Teambuilding med Five Behaviors

Digital måling af samarbejde før og efter forløbet

Fundamentet for det udviklende arbejde er den teamprofil, som udarbejdes inden læringsforløbet sættes i gang. Alle medlemmer af teamet modtager et personligt link til online besvarelse af en række spørgsmål om jeres nuværende teamadfærd. Rapporten klarlægger jeres udgangspunkt for samarbejde og konkretiserer diffuse begreber som samspil og teampotentiale. Samtidig definerer den jeres personprofiler via E-DiSC®. Teamprofilen fungerer som holdepunkt og guide til overvindelse af de konkrete udfordringer, den afdækker, og som sammenligningsgrundlag for den måling, der foretages ved afslutningen af forløbet.

Her skal det vise sig, hvor og hvordan I har flyttet jer som team på de enkelte adfærdstrin. Inden vi mødes til den sidste opfølgning, modtager I på ny et online link med en række af spørgsmål. Den endelige statusrapport giver jer det fulde overblik over den effekt, forløbet har haft.

Et team laver en teambuilding øvelse

The Five Behaviors of a Cohesive Team® forløb

Der vil altid være tale om et skræddersyet forløb, når vi taler om The Five Behaviors of a Cohesive Team®. Teamprofilen, hvor jeres behov afdækkes, spiller en afgørende rolle for det specifikke forløb. Et typisk forløb strækker sig over 1 hel dag og 5 halve dage fordelt over en periode på 3-4 måneder. Det springende punkt er jeres behov og jeres hverdag, som programmet tilpasses. Vi kan både skrue op og ned for tempo, timer og periode.

Oprindelse og historik

I 2002 toppede The Five Dysfunctions of a Team listen over bestsellere med et klart budskab om, hvorfor samarbejde ofte slår fejl. Manden bag denne og flere andre bøger om teams og lederskab er den amerikanske forfatter og CEO, Patrick Lencioni. I spidsen for The Table Group har han i årtier hjulet teams med imponerende resultater. Det ledte til, at han i 2014 lancerede det banebrydende læringskoncept The Five Behaviors of a Cohesive Team® i tæt samarbejde med forlaget Wiley. Om baggrunden for programmet siger Lencioni: 

“If you could get all the people in an organization rowing in the same direction, you could dominate any industry, in any market, against any competition, at any time.”

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!