Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

E-DiSC TEAMUDVIKLING

Hverdagens samarbejde er ofte præget af både succeser og udfordringer. En DiSC teambuilding workshop hjælper jer til at lære om egne og andres fortrukne adfærd og bruge denne viden til at udvikle samarbejdet og de gode resultater.

Teamvikling med udgangspunkt i E-DISC

Teamudviklingsøvelse ud fra Disc profil analyse

Som team er det vigtigt, at være afklaret med hvordan man selv er, men det er mindst lige så vigtigt at kunne tage højde for sine kollegaer og være med til at stimulere hele teamets performance. Med E-DISC testen og profilen kan deltagerne i fremtiden både have en fælles forståelse og et fælles sprog omkring de forskellige deltageres fortrukne adfærd i teamet og derved udnytte hinandens ressourcer optimalt.

E-DISC testens personprofil giver deltagerne et grundigt indblik i både sine egne og andres adfærdsmønstre og motivationsfaktorer. Ligegyldigt hvilken profil man har, så er der altid nogle dele som udgør styrker, og andre dele som der kan forbedres. Deltagerne bliver undervist i de fire adfærdstyper som til sammen skaber DISC, og efter en god træning kan effektivisere virksomhedens samarbejde og kommunikation og gøre individuel motivation og motivation imellem kollegaer nemmere.

Udbyttet af DISC teambuilding

Deltagerne på DISC teambuilding vil igennem en forhøjet selvindsigt bl.a. kunne optimere deres samarbejde med andre, og skabe en langt større trivsel og arbejdsglæde iblandt kollegaer. Deltagerne kan også bevidst og målrettet kommunikere og anvende deres nye viden omkring deltagernes og teamets styrker og “mangler” til gavn for både teamet og virksomheden. Indsigten i DISC profilens muligheder vil sikre en optimering af samarbejdet iblandt deltagerne.

DISC teambuilding stiller skarpt på udviklingen

Igennem DISC teambuilding så vil der bl.a. kunne blive stillet skarpt på følgende problematikker:

  • Hvilke styrker og udviklingsområder har jeg i forhold til teamet?
  • Hvordan kan jeg udvikle min værdi for teamet?
  • Hvilken rolle spiller hver enkelt deltager i teamet?
  • Hvordan udnytter vi til fulde den enkeltes styrker?
  • Hvor oplever teamet begrænsninger/mangler?
  • Hvordan håndterer teamet bedst disse svagheder?

De enkelte områder i DISC profilen

Rød

Personer med et dominerende (højt) D tager udfordringer som noget der skal overkommes. De er målrettede imod at skulle ændre, overvinde og kontrollere ting og situationer, og fokuserer på at skabe scenarier der kan give de fastsatte resultater.

Gul

Personer med et dominerende (højt) I prøver at influere andre fordi de er overbeviste om at de kan. De prøver at opnå resultater ved at overtale og inkludere andre mennesker igennem samarbejde.

Grøn

Personer med et dominerende (højt) S ønsker gerne at tingene skal forblive som de er. Udgangspunktet er at tingene er gode nok som de er, og de gerne bør forblive sådan. Deres hovedfokus er på at gennemføre opgaver, der kan/skal løses i samarbejde med personer.

Blå

Personer med et dominerende (højt) C er analytikere der er omhyggelige og sigter efter at nå høje standarder eller følge reglerne for at nå deres opsatte mål. Deres fokus er på at tage allerede kendte metoder og produkter og forbedre kvaliteten af dem.

Workshoppens form

Workshoppen tager en dag. Og inkluderer teoretisk gennemgang af hvad disc er og hvordan éns personlige rapport ser ud og hvordan man omsætter resultat til nyttig og brugbar viden. Har I ikke en hel dag kan vi skræddersy et arrangement for jer.
Teambuilding og samarbejde blandt kollegaer

Teoretisk og metodisk baggrund

DiSC-modellen blev første gang beskrevet af William Moulton Marston, der var interesseret i menneskers følelser og adfærd i deres samspil omverdenen. Modellen er siden blevet udviklet til et analyseværktøj af John Geier, som identificerer grundlæggende adfærdstyper for at understøtte samarbejdet med andre mennesker og øge vores forståelse i mødet med andre typer. Metodisk set indeholder kurset en blanding teoretisk gennemgang, analyse og refleksion samt aktive øvelser. I dag er disc profiler blandt de mest anvendte værktøjer til personlig og teamudvikling.

Få et godt tilbud på teamudvikling af jeres team

Når vi arbejder med udvikling af forskellige teams ser det ikke altid ens ud. Vi laver derfor gerne et tilbud med et forslag til et program, der på bedste måde passer præcist til jeres behov og ønsker. 

Kontakt os for at få et godt tilbud.

Teamudvikling - Disc profil analyse

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!