Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

Ledergruppe udvikling

Godt samarbejde i ledergruppen skaber grobund for ledelse der gør den største forskel

Udvikling af ledergruppen

Hvad er meningen med ledergruppen? Alle ledergrupper består af en række personer med individuelle og autentiske kompetencer, kvalifikationer, styrker og i sidste ende, forskellige ledelsesstile, som de bruger til at lede og skabe resultater med. Men hvordan fungerer ledergruppen sammen?

Kraftfulde ledergrupper kender deres personlige og hinandens styrker og bruger dem til at eksekverer strategien. Gør I det? Vi træner ledergrupper i at afdække og bruge styrkerne i forhold til at nå forretningens mål.

Et godt samarbejde i ledergruppen gør en kæmpe forskel.

Med udgangspunkt i Jeres udviklingsmål, designer vi et specifikt program til at forbedre gruppens performance niveau. Vi bruger en lang række metoder og teorier i forhold til at udvikle ledergrupper, og udvælger og anbefaler de “metoder” vi mener vil gøre mest nytte i jeres situation.

Effekten er et bedre samarbejde, bedre resultater, bedre performance management, bedre processtyring, bedre ledelse af medarbejderne. Kort sagt: En langt bedre og mere effektiv ledergruppe.

I kurset kan indgå følgende elementer:

 • En personlig Clifton Strengths test. Resultatet viser en persons 34 styrker og 5 signaturstyrker.
 • En DISC Everything Workplace person profil, der viser en persons fortrukne succesfulde adfærdstil.
 • En Belbin Teamrolle analyse
 • Procesorienteret gennemgang af den eksisterende ledelse i ledelsesteamet
 • Præsentation og analyse af de største personlige succeser og årsagerne bag
 • Deling af udfordringer og løsninger
 • Coaching og refleksiv kommunikation i et styret dialog forum
 • Løsning af konkrete praktiske opgaver og brug af reflekterende team
 • Personlig feedback træning med fokus på styrker og anerkendelse
 • Træning i den styrkefokuserede & anerkendende samtale
 • En personlig styrkeorienteret handleplan
 • En styrkeorienteret handleplan for teamet.
 • Aktive udendørs øvelser, der udfordrer jeres arbejdsvaner og ledelsesmetoder, samt skaber indsigt, motivation og læring.

Kurset består af
Indlæg, analyser, opgaver, feedback og øvelser. Det overordnede fokus er at sætte Jeres ledelse i spil og bruge en analytisk og procesorienteret tilgang til at udvikle denne ledelse. Alle kurser går i dybden med de eksisterende forhold, Jeres strategi og værdier, samt de udfordringer, der er aktuelle for Jer lige nu.

Teorier & metoder
Vi bruger en lang række teorier og metoder, alt efter gruppens situation og behov.

Kontakt os for et uforpligtende møde.