Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

Godt teamwork er en betingelse for succes

Teamudvikling med Belbins Teamroller er med til at sikre det rigtige resultat. Med det overblik en Belbin test giver dig over dine medarbejderes styrker og mangler, kan du udvikle og sammensætte effektive projektteams og arbejdsgrupper, hvor alle får mulighed for at bidrage efter evne.
Kollegaer giver high five, som symbol på et godt samarbejde

Kom godt fra start

Projektarbejde og teamwork er en del af hverdagen, på godt og ondt. Både i erhvervslivet, i undervisningen og sportslivet forventes vi at arbejde i teams. Men ikke alle føler, at de får udbytte af denne samarbejdsform. Mange har oplevet, at de forventninger man havde til et projekt ikke blev indfriet, fordi gruppen ikke spillede sammen. Alt for tit glemmer vi at tage hensyn til gruppens sammensætning, og at tilpasse arbejdsgangen derefter. Langt de fleste organisationer er afhængige af at arbejdet udføres i grupper eller teams, som sammensættes på tværs af organisatoriske og faglige skel. I dagens arbejdsliv handler det om, at omsætte den viden man har som individ til konstruktive bidrag for virksomheden, i samarbejde med andre! Konsekvensen af dette er, at vi er nødt til at lære at tænke og arbejde i teams.

Belbins Teamanalyse

Teampotential® er et analyse- og udviklingsværktøj, der måler den enkelte persons bidrag til teamet og teamets samlede ressourceprofil. Analyseværktøjet er udviklet af Dr. Meredith Belbin på baggrung af hans populære og anerkendte teamrolle teori. Resultaterne hjælper den enkelte til en større forståelse for hvilke faktorer, der påvirker arbejdet i et team, og hvordan man kan udvikle sin egen profil og teamadfærd til gavn for sig selv og teamet.

Hvad kan man få ud af en teamanalyse?

Find ud af din personlige teamrolle profil, og hvordan du bedst kan bidrage til teamets arbejde. Få et fælles sprog i teamet til at beskrive de samarbejdsprocesser, der foregår i hverdagen. Få nyttig feedback fra dine kolleger i teamet eller afdelingen om, hvordan du virker på andre. Få et strategisk overblik over teamets sammensætning ift. mission og resultatkrav. Bliv bevidst om, hvordan teamets ressourcer kan bruges bedst muligt.

Teambuilding og samarbejde blandt kollegaer
Teambuilding og samarbejde i teamet

Hvordan bruges Teampotential?

Udviklingsværktøjet kan bruges til at fremme samarbejdsprocesser og sikre bedre resultater f.eks. lederteams, projektgrupper, afdelinger og selvstyrende grupper. Analysen kræver to slags input:

  • Selvrapportering – hvert teammedlem besvarer spørgeskemaet Min egen vurdering af, hvordan jeg bidrager til samarbejdet i en gruppe.
  • Observatørvurdering – hvordan bliver personen oplevet af andre.

Besvarelserne

Besvarelserne bliver databehandlet i Teampotential®, og resulterer i en personlig teamrolle profil og en vejledning i hvordan man kan udvikle sin personlige stil og adfærd, samt en oversigt over teamets stærke og svage sider. Professionelt brug af Belbin®’s teamrolle koncept forudsætter en formel autorisation. Det gode resultat sikres ved hjælp af en certificeret konsulent, der kan sætte fokus på teamets ressourcer, indsatsområder og muligheder i forhold til den aktuelle situation og opgave.

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!