Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

E-fivefactor profilen

En dybdegående personlighedstest til rekruttering og udvikling
Teambuilding og samarbejde i teamet

Få dybdegående indsigt og kendskab

E-fivefactor profilen er en omfattende personlighedstest, der afdækker helt op til 30 personlighedstræk. Profilens faglige fundament er Femfaktormodellen også kaldt Big Five – og viser de grundlæggende personlighedstræk med dybdegående beskrivelser samt indsigt i: skyggesider, integritet, succesfaktorer og risikofaktorer. Profilen bruges især på leder- og specialistniveau i både nationale og internationale virksomheder.

Få en professionel personlighedstest

Med en e-fivefactor profil får du en professionel personlighedstest med en omfattende rapport på op til 59 sider – til markedets bedste pris. Rapporten indeholder blandt andet 30 personlighedstræk, grafiske fremstillinger, grit og robusthed, succesfaktorer, adfærd under pres og integritet og skyggesider.

Hvornår skal du vælge e-fivefactor profilen?

E-fivefactor profilen giver en bred viden om testpersonens personlighed og et meget dybt kendskab til, hvordan vedkommende agerer. Derfor er e-fivefactor profilen særlig værdifuld til rekruttering og udvikling på leder- og specialistniveau.

Rapporten bruger grafiske elementer, som gør femfaktor-værktøjet let at arbejde med i praksis, selvom rapporten indeholder en meget stor informationsmængde om testpersonen.

Teambuilding og samarbejde blandt kollegaer

Teorien bag Femfaktormodellen

Det teoretiske afsæt for e-fivefactor profilen er den mest internationalt anerkendte og videnskabeligt dokumenterede model for personlighedstræk, nemlig Femfaktormodellen eller Big Five (John et al., 2008; McCrae & Costa, 2008).

e-fivefactor bygger på IPIP-NEO (Johnson, 2011). IPIP er en forskningsbaseret database for personlighedsitems, som er udviklet af nogle af de mest internationalt anerkendte personlighedsforskere såsom Goldberg, Hogan og Clonninger. IPIP-NEO er valideret på mere end 500.000 personer internationalt, hvilket gør det til et fintunet værktøj.

Resultatet af profilen vises i den Interpersonelle Circumplex-model, der bygger på evolutionspsykologiens grundlæggende karakteristika for mennesket – Agency og Communion.

Testkonstruktion

E-fivefactor er en normativ test og viser personlighedstræk sammenholdt med en normgruppe. I en normativ test bliver alle spørgsmål vurderet på en femskala fra meget enig til meget uenig, og testen tager cirka 25 minutter at besvare.

Fordelen ved e-fivefactor er et højt detaljeniveau, høj grad af præcision og prædiktiv værdi. Prædiktiv værdi er et statistisk begreb, som bruges til at sige noget om en profils evne til, at forudsige fremtidig adfærd. For eksempel: om person med en høj score på udadvendt også vil optræde udadvendt i den givne periode efter han/hun har udfyldt en personlighedstest.

Scores er beregnet og omsat i forhold til en international norm. Normen er baseret på en repræsentativ gruppe af erhvervsaktive mænd og kvinder.

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!