Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

Teamudvikling med Belbins teamroller

Teamudvikling med Belbins Teamroller er med til at sikre det rigtige resultat. Med det overblik en Belbin test giver dig over dine medarbejderes styrker og mangler, kan du udvikle og sammensætte effektive projektteams og arbejdsgrupper, hvor alle får mulighed for at bidrage efter evne.

Teamudvikling med Belbins Teamroller

Belbin teamroller

Belbins teamanalyse, populært kaldet Belbin Test, er et 360 graders software baseret analyse- og udviklingsværktøj, der måler den enkelte persons bidrag til teamet og teamets samlede ressourceprofil. Det er udviklet af Meredith Belbin og Belbin Associates og bygger på Belbins anerkendte teamrolle teori.

Udgangspunktet for teamanalysen er en selvrapportering kombineret med en række overordnedes, kollegers og underordnedes observationer af den pågældende.

Besvarelserne bliver databehandlet i softwaren og resulterer i en samlet teamprofil og en personlig teamrolle profil, der hjælper den enkelte til en større forståelse af hvilke faktorer, der påvirker arbejdet i et team, og hvordan man kan udvikle sin egen profil og team adfærd til gavn for sig selv og teamet.

Hvad giver teamanalysen?

Der indføres et fælles sprog i teamet til at beskrive de samarbejdsprocesser, der foregår i hverdagen. Teamet får et samlet overblik over teamets stærke og svage sider. Analyseresultaterne lægger op til en dialog om teamets udviklingsområder. Deltagerne får nyttig feedback fra kollegerne i teamet om hvordan de virker på andre. Teamet bliver bevidst om, hvordan teamets ressourcer kan bruges bedst muligt.

Når det kommer til teamudvikling i netop din virksomhed, har vi derfor altid mulighed for at matche jeres behov med en erfaren konsulent med kendskab til jeres branche og virkelighed. Vi laver gerne tilpasset teamudviklingsforløb som adresserer netop de udfordringer I står overfor. Nedenfor har vi listet nogle forskellige forløb til inspiration.

Teamudviklings-
programmet

Et ½ dags arrangement, der har til formål at give deltagerne en introduktion til Belbins Teamrolle koncept og deres personlige teamrolle profil.

En 1-dags workshop, der har til formål at give deltagerne en introduktion til Belbins Teamrolle koncept, og teamets samlede ressourcefordeling. Workshoppen er en kombination af oplæg, øvelser, diskussioner og gruppearbejde. Dagen afsluttes med en samlet vurdering af teamets stærke sider og udviklingsområder.

Belbin teamroller
Teambuilding og samarbejde blandt kollegaer

Derudover omfatter det:

Teambuilding tæt på naturen giver deltagerne mulighed for at opleve hinanden under afslappede former. I løbet af 1½-2 dage kommer deltagerne tættere på hinanden ved at indgå i forskellige teams, og gennem leg og øvelser udfordre de gængse billeder de har af hvad de kan yde, hver for sig og sammen.

Vi sætter fokus på tværgående samarbejde og gode resultater ved at kombinere virksomhedsspil med teamrolleadfærd. Formålet er at øge deltagernes forretningsforståelse, og samtidig give medarbejdere indblik i hvordan de selv kan bidrage til et effektivt teamwork i hverdagen.

Det er muligt for respondenterne at besvare de nødvendige spørgeskemaer enten online eller på papir.

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!