Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

Løsnings- og styrkefokuseret teambuildingforløb
– Hillerød Kommune

Casebeskrivelse af et løsnings- og styrkefokuseret teambuildingforløb for Sekretariatet på Kommunikationscentret i Hillerød Kommune

Udfordringen

Udfordringen bestod i flere forhold. For det første skulle samarbejdet i afdelingen styrkes, idet der var kommet en del nye kollegaer i 2010, og det var vigtigt at lære hinanden bedre at kende, herunder få talt om spilleregler i afdelingen. For det andet var der ønske om en ”praksiserfaring”, således at man sammen med og af hinanden kunne lære nye ting. Endeligt var der også et ønske fra de ansatte i afdelingen om, at de i forhold til resten af virksomheden havde et behov for at blive mere synlige. Samlet set kunne udfordringen sammenfattes til følgende:

– Samarbejdet skulle styrkes
– Der skulle aftales spilleregler
– Afdelingen skulle være mere synlig i forhold til resten af virksomheden.

Målet var at styrke samarbejdsmiljøet i afdelingen, og dermed etablere et højere kvalitetsniveau i opgaveløsningerne og en større effektivitet.

Sekretariatet har tidligere valgt, i henhold til deres Virksomhedsplan, at fokusere på faglig udvikling og kompetenceudvikling i afdelingen. Til at støtte denne opgave blev TEAMBUILDING KOMPAGNIET udvalgt som en del af en række initiativer. TEAMBUILDING KOMPAGNIETs bidrag blev et teamudviklingforløb på i alt tre sessioner, hvor der i teamudviklingen sattes fokus på teamets styrker og potentialer ud fra et teoretisk metodisk udgangspunkt forankret i den systemisk/anerkendende metode og tanke. Forløbet startede i foråret og varede sommeren over. På baggrund af det langstrakte forløb var der mulighed for at sikre sig, at implementeringen af forandringerne blev bedst muligt forankret. På det første møde, en halv dag i virksomheden, blev der arbejdet med de faktorer der indgår i ”det perfekte team”. Medarbejdere og afdelingsleder blev enige om, at følgende 5 ting var vigtigst for dem at arbejde med:

– Overblik
– Ærlighed
– Fælles forståelse
– Hjælpsomhed
– Fysisk placering

På det andet møde, der var en hel dag på et kursuscenter i Holte, blev der arbejdet med praktiske opgaver med efterfølgende feedback på opgaveløsningen. Der blev sat konstant fokus på styrker. Hvem gør hvad godt? Hvad gør teamet godt? Hvordan gør I mere af dette? Desuden blev der i feedback sat fokus på mulige forbedringer og hvilke effekter disse ville have. Kursusdagen sluttede med en hyggelig fælles middag under åben himmel i det grønne. Det tredje møde foregik på virksomheden. Her blev der brugt – som på alle øvrige møder – tid på at uddybe antagelser og pointer ved at tænke løsnings- og styrkefokuseret. Afslutningsvis lavede deltagerne en interviewopgave, hvor de arbejdede med de positive udviklinger, der allerede var sket i teamet på daværende tidspunkt. Her blev det klart for alle, at der allerede var sket en række forbedringer i afdelingen. Desuden blev der udarbejdet en plan for, hvordan man skulle fastholde den positive udvikling i afdelingen. Igennem forløbet blev deltagerne trænet i at spotte teamets, hinandens og egne styrker. Dels via interviewopgaver, dels via praktiske opgaver med efterfølgende feedback, og dels via gruppeopgaver med fokus på implementering af udviklingen. For derigennem at optimere succesmulighederne i forhold til at sikre, at de nye indsigter og forandringer ikke skulle forsvinde, men blive implementeret i det daglige arbejde i afdelingen.

Resultat

Ved det tredje og sidste møde blev der arbejdet med hvilke resultater teamet havde nået. Følgende ”kloge greb” – det vil sige: gode og kloge ting er sket i afdelingen:

– En større handlekraft
– En større hjælpsomhed mellem alle – både ”nye og gamle”
– En større åbenhed overfor opgaverne
– Et bedre samarbejde på tværs af områderne
– Et bedre samarbejde med lederen i forhold til at finde løsninger
– Et generelt bedre samvær

Samlet set er der sket en arbejdsmiljømæssige forbedring, der er til at tage og føle på. Medarbejderne har lært hinanden meget bedre at kende, har fået et meget bedre samarbejde og har fået nemmere ved at videndele i hverdagen, både når der er god tid til det og når der virkelig er brug for det! Skrevet af Christian Bjørn Holst TEAMBUILDING KOMPAGNIET i samarbejde med Jette Enevoldsen, afdelingsleder på Kommunikations centret – februar 2012.

Søger du pris og hurtig hjælp?

Ring på +45 2360 1213 eller skriv til os!

Den valgte løsning – styrkefokuseret teamudvikling