Oplevelser & udvikling

Oplevelser & udvikling

Teamudvikling for alvor

Der skaber indsigt, anerkendelse, bedre resultater og højere engagement

Teambuilding og samarbejde i teamet

Hvad er teamets ambition, behov og potentiale?

Alle der har arbejdet i et velfungerende team ved hvor godt det er. Kendetegn er høj produktivt, engagerende stemning, kollegaer der yder en god indsats med en høj grad af ansvarlighed og det hele knyttet sammen af en god leder der inspirerer og hjælper med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Men sådan er det ikke altid. Langt fra alle teams har et godt samarbejde, og lever med det. Undersøgelser viser at op til 50% procent af medarbejdere i et team mener at deres leder ikke er i stand til at skabe et godt samarbejde.

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!

Vores koncepter

Vi mener at lederen selvfølgelig er vigtig i forhold til at skabe et godt samarbejde, men at alle i teamet kan være med til at skabe et bedre team med bedre trivsel, engagement og resultater. Forskellige teams kan have forskellige behov og hjælper vi altid med at afdække teamets behov og ønsker. Samtidig har vi udviklet en række koncepter på baggrund af de behov vi har mødt gentagne gange hos vores kunder. I sidste ende sammensætter vi ofte et program til vores kunder som består at dele fra forskellige koncepter.

Teamudvikling med
Belbins teamroller

Kick Off -
Det Nye Team

Find teamets styrker og lær at bruge dem

Teamprofilen

Det sammenhængende team - Five behaviors

Konfliktløsning i teamet

E-DiSC Teamudvikling

Frokost efter en teambuilding aktivitet

Hvad er teamets ambition, behov og potentiale?

Alle teams er forskellige og har forskellige behov. Derfor tager vi altid udgangspunkt i succeskriterierne for vores indsats. Når vi kender jeres succeskriterier, kan vi bedst muligt hjælpe jer med at udvikle og træne de ønskede færdigheder til at nå målet. Men det er jo ofte nemmere sagt end gjort. Derfor analyserer vi først på, hvad der er teamets ambition, behov og potentiale. Det er ikke altid det samme og det kan være svært at gennemskue, hvad der er den rigtige løsning.

Skræddersyede løsninger

Et teamudviklingsforløb består altid af en eller flere række sessioner. Og kan det se meget forskelligt ud. Det der er vigtigt er at designet passer til gruppen. Der kan være stor forskel på den fortrukne  læringstil i teamet og og dermed den undervisningsstil, der giver den bedste effekt. Vi tror ikke på “One fits all” og skræddersyer derfor i samarbejde med kunden det enkelte forløb. Teambuilding Kompagniet har base i København og opererer på hele Sjælland.

Teamudvikling er en investering og skal gøre en forskel

Teamudvikling er en investering. Det er derfor vigtigt at det giver resultater. Vi bruger gerne eksisterende måltal som KPI’er eller lignende. Vi kan også selv opstille resultatmål til et forløb. Det der er vigtigt er at det gør en forskel. Alle vores forløb evalueres afslutningsvis af alle deltagere. Se mere her om på vores to casebeskrivelser, om hvordan vi har hjulpet teams med at skabe en god udvikling.

En stor værktøjskasse

Vi kan tilbyde at bruge en lang række ”værktøjer”, og finder det der passer bedst til jeres team og virksomhed. Vi bruger blandt andet værktøjer fra CliftonStrengths, Aktiv læring, positiv psykologi, og Everything DISC. Vi har desuden over 200 team øvelser og aktiviteter liggende klar på lageret til at understøtte og aktiverer udviklingen!

Stor erfaring

Teamudvikling er ikke helt nyt for os! Faktisk har vi i de sidste 20 år skabt udvikling og resultater i en ret lang række af virksomheder og organisationer.

Underholdende teambuilding
Teambuilding der skaber udvikling

Hvorfor investere i teamudvikling?

Investering i teamudvikling kan medføre en række fordele for organisationen og for medarbejdere. Nedenfor er en række grunde til, hvorfor det er vigtigt at have fokus på at forbedre teamets effektivitet.

 • Øget produktivitet: Hvis man opnår et velfungerende og højtydende team, øges produktiviteten i teamet, så opgaver udføres hurtigere og mere effektivt.
 • Forbedrede resultater: Højtydende teams er i stand til at arbejde effektivt sammen og levere bedre resultater der overgår forventningerne. Det skyldes, at man får skabt et engageret team, hvor alle bidrager til opgaveløsningen.
 • Reducering i omkostninger: Et effektivt team kan arbejde målrettet og effektivt, hvilket kan lede til besparelser og reducering i omkostninger for organisationen.
 • Forbedret kvalitet: Et effektivt team er målrettet og bruger tiden mere produktivt, hvor der skabes bedre løsninger gennem samarbejde, en fælles indsats og målsætning.
 • Forbedret arbejdsmiljø: Når man opnår et effektivt og velfungerende team, skabes der en positiv og støttende arbejdskultur, som er motiverende og skaber trivsel for de enkelte medarbejdere

Tips til at skabe og fastholde teamudvikling i praksis på arbejdspladsen

 • Tilskynd åben kommunikation på arbejdspladsen og i teamet. For at opnå et effektivt samarbejde mellem teammedlemmerne, er der vigtigt, at der er en åben kommunikation, hvor der er plads til at teammedlemmer kan dele deres tanker, ideer og feedback, så det skabes et trygt miljø i teamarbejdet.
 • Facilitering af de nødvendige ressourcer: Vær opmærksom på om alle teammedlemmer har de nødvendige ressourcer og kompetencer, for at lykkes med opgaven. Det kan indebære træning, forskellig slags udstyr, støtte fra ledelsen samt adgang til fageksperter, som kan være behjælpelige.
 • Vær klar på at afprøve nye metoder for at styrke teamudviklingen: Forsøg at være åben over for nye ideer og metoder, og vær villig til at justere og tilpasse efter behov.
 • Afholdelse af statusmøder for samarbejdet: Ved at afholde regelmæssige møder kan man sætte teamets fremskridt i perspektiv og drøfte strategiske justeringer. Dette understøtter ligeledes at der skabes en sammenhængende og tillidsfuld gruppe.

Sådan bygger du et stærkt team: Teorier og metoder til teamudvikling

Der findes en del teorier og tilgange til teamudvikling, som har til hensigt at optimere samarbejdet i teams, så der skabes højere effektivitet. En ofte velkendt teori er Tuckmans model for gruppeudvikling. Denne model visualiserer de fem faser, som teams som regel gennemgår i større eller mindre grad, når der kræves samarbejde. Modellen indeholder fem forskellige faser: forming, storming, norming, performing og adjourning, og de kan hjælpe med at forstå de udfordringer og muligheder, som et team kan opleve på vejen mod succes. Vi står klar til at hjælpe jeres team gennem et effektivt kickoff, og løsning af konflikter som kan opstå undervejs i samarbejdet, og som kan spænde ben for udviklingen og effektiviteten i gruppen

En anden kendt teori om teamudvikling er Belbins Teamroller, der fokuserer på individuelle roller og deres bidrag til teamets succes. Belbin har identificeret ni teamroller, som hver især bidrager til teamets succes på forskellige måder. Ved at identificere og udnytte disse teamroller kan et team maksimere deres styrker og minimere deres svagheder. Vi står klar til at hjælpe jer med at foretage en teamanalyse, så I får indsigt i teamets samlede styrker og svagheder, og fremtidige indsatsområder for at styrke samarbejdet.

Ofte stillede spørgsmål i forhold til teamudvikling

Når vi i Teambuilding Kompagniet tale om teamudvikling refererer vi til processen med at styrke og forbedre et teams effektivitet, samarbejde og præstation. Det indebærer typisk aktiviteter, der sigter mod at forbedre kommunikationen, opbygge tillid, øge teammedlemmernes motivation og engagement samt udvikle færdigheder og kompetencer hos teamet som helhed.

Formålet med teamudvikling er altså at skabe et arbejdsmiljø, hvor hele teamet kan fungere optimalt og opnå sine mål. Dette kan omfatte at identificere og løse eventuelle problemer eller konflikter inden for teamet, forbedre samarbejdet og opbygge et positivt arbejdsklima. Teamudviklingsprocessen kan tilpasses specifikke ønsker, behov og udfordringer i et givet team og kan involvere forskellige metoder og teknikker. Vores teoretiske udgangspunkt vi i den forbindelse altid være et systemisk, positiv psykologisk. 

Nogle almindelige aktiviteter inden for teamudvikling kan omfatte workshops, træningssessioner, teambuilding-øvelser, teammøder, refleksionsøvelser og evaluering af teamets præstation. Disse aktiviteter hjælper med at styrke teamets kommunikationsevner, problemløsningsfærdigheder, konflikthåndtering og samarbejdsevner.

At teamudvikling er vigtigt siger næsten sig selv, da et velfungerende team opnår bedre resultater, kan være mere kreativt og innovativt og skaber næsten automatisk en mere positiv arbejdskultur.

Gennem teamudvikling kan et team øge sin produktivitet, trivsel og effektivitet, hvilket har positive virkninger både for teamets medlemmer og for organisationen som helhed.

Når vi taler om god teamudvikling, fokuserer vi på nogle vigtige aspekter der fungerer godt i teamet. Det er:

 1. Klare mål og roller: I teamet skal der være klare og veldefinerede mål, som alle medlemmer forstår og er enige om. Hver enkelt persons rolle og ansvar skal også være tydeligt defineret og accepteret, så der ikke er nogen tvivl om, hvad der forventes af en
 2. Effektiv kommunikation: En god kommunikation er helt afgørende for et velfungerende team. Medlemmerne skal være i stand til at udtrykke deres ideer, lytte aktivt og dele informationer på en klar og respektfuld måde. Åben og ærlig kommunikation skaber tillid og forebygger misforståelser.
 3. Tillid og psykologisk tryghed: Et godt team har tillid og psykologisk tryghed mellem medlemmerne. Teammedlemmer skal kunne føle sig trygge ved at udtrykke deres meninger, være sårbare og dele fejl uden frygt for ydmygelse eller negative konsekvenser. Ledere spiller i den forbindelse en vigtig rolle i at skabe denne tryghed.
 4. Konfliktløsning: Konflikter er uundgåelige i et teammiljø. God teamudvikling indebærer derfor at udvikle evnen til at håndtere konflikter konstruktivt i teamet. Medlemmerne skal kunne lytte til hinandens synspunkter, finde fælles grund og finde løsninger, der er til gavn for hele teamet.
 5. Mangfoldighed og inklusion: Det er vigtigt at alle i teamet kan værdsætte og inkludere forskellige perspektiver, baggrunde og færdigheder der er afgørende for det succesfulde team. Mangfoldighed fremmer kreativitet, innovation og problemløsningsevner. Teamudvikling bør fokusere på at skabe et miljø, hvor alle medlemmer føler sig værdsat og inkluderet.
 6. Opmuntring til læring og udvikling: Teamudvikling handler også om at støtte medlemmernes personlige og faglige vækst. Det kan omfatte træning, mentorordninger, workshops, coaching eller muligheder for at tage på konferencer og kurser. Når teammedlemmer føler, at de har mulighed for at udvikle sig, bliver de mere engagerede og bidrager mere aktivt til teamet.
 7. Fejring af succes: Dette sidste punkt er utroligt vigtigt og ofte glemt. Det er super vigtigt at anerkende og fejre teamets succeser. Dette skaber en positiv holdånd, opretholder motivationen og styrker samhørigheden i teamet.

God teamudvikling er en kontinuerlig proces, der kræver opmærksomhed og engagement fra alle teammedlemmer og ledere.

Vores priser for teamudvikling varierer i forhold til de mange forskellige faktorer der spiller ind, herunder virksomhedens størrelse, omfanget af teamudviklingsprogrammet og de specifikke tjenester der ønskes inkluderet i forløbet. Ønskes der for eksempel at buge test eller ej. Der er ingen fastsat pris for teamudvikling, da det er et skræddersyet produkt, der tilpasses den enkelte virksomheds specifikke behov og mål.

Det er vigtigt at huske på, at prisen for teamudvikling bør ses som en investering i virksomhedens succes og produktivitet. Et velfungerende og samarbejdende team kan have positive langsigtede virkninger på virksomhedens resultater og medarbejdernes trivsel. Vi mener derfor en investering i teamets udvikling er en helt grundlæggende og nødvendig investering for at have et godt samarbejde.

God teamudvikling kan føre til en række positive resultater. Her er nogle af dem:

 1. Øget produktivitet: Når et team fungerer godt sammen, kan det føre til øget produktivitet. Medlemmerne af teamet er i stand til at samarbejde effektivt, udnytte hinandens styrker og kompetencer og arbejde mod fælles mål. Dette resulterer i bedre resultater og større effektivitet i opgaveløsningen.
 2. Bedre kommunikation: Teamudvikling fremmer en åben og konstruktiv kommunikationskultur. Medlemmerne lærer at lytte til hinanden, udtrykke sig klart og ærligt og dele information effektivt. Dette reducerer misforståelser, konflikter og fejl og forbedrer samarbejdet.
 3. Øget innovation: Når et team er godt sammensat og har tillid til hinanden, er medlemmerne mere tilbøjelige til at dele ideer, tænke kreativt og tage risici. Dette kan føre til øget innovation og problemløsningsevne, da forskellige perspektiver og ideer bidrager til bedre løsninger.
 4. Højere medarbejdertilfredshed: God teamudvikling skaber et arbejdsmiljø, hvor medlemmerne føler sig værdsat, hørt og inkluderet. Dette fører til højere igen til en højere medarbejdertilfredshed og øget engagement. Når folk trives i deres teams, er de mere tilbøjelige til at yde deres bedste og forblive motiverede.
 5. Styrket samarbejde og tillid: Teamudvikling hjælper med at opbygge tillid mellem teammedlemmerne. Når folk lærer hinanden at kende, forstår hinandens styrker og svagheder og arbejder sammen om fælles mål, styrkes det gensidige tillidsforhold. Dette skaber et fundament for effektivt samarbejde og kan løse konflikter mere konstruktivt.
 6. Bedre problemløsning og beslutningstagning: Et veludviklet team er i stand til at tackle komplekse problemer og træffe velovervejede beslutninger. Gennem samarbejde og udveksling af ideer kan teammedlemmerne udnytte deres forskellige perspektiver og kompetencer til at finde optimale løsninger og træffe beslutninger, der er bedst for teamet som helhed.

Disse resultater af god teamudvikling bidrager til en mere effektiv og harmonisk arbejdsplads, hvor medarbejderne kort sagt; trives og opnår bedre resultater.

Teamlederens rolle er helt afgørende for at fremme god teamudvikling. Her er nogle af de centrale ansvarsområder og opgaver, som en teamleder bør tage sig af:

 1. Klargøre og kommunikere mål: Teamlederen skal tydeligt definere teamets mål, opgaver og forventninger. Dette indebærer at sikre, at alle teammedlemmer har en klar forståelse af, hvad der skal opnås, og hvordan deres bidrag passer ind i den overordnede vision.
 2. Facilitere kommunikation og samarbejde: Det er teamlederens ansvar at skabe et miljø, hvor åben og effektiv kommunikation er prioriteret. Dette kan omfatte at etablere regelmæssige møder, opmuntre til deling af ideer og information, og sikre, at alle stemmer bliver hørt. Teamlederen skal også fremme samarbejde og interaktion mellem teammedlemmerne og skabe en atmosfære præget af tillid og respekt.
 3. Opbygge og udvikle teamet: Teamlederen skal kontinuerligt arbejde på at sammensætte et diversificeret og komplementært team med de rette færdigheder og kompetencer til at opnå teamets mål. Dette kan indebære at rekruttere nye medlemmer, udvikle eksisterende medlemmer gennem træning og coaching samt skabe muligheder for karriereudvikling.
 4. Skabe klare roller og ansvarsområder: Det er teamlederens ansvar at tydeligt definere hver teammedlems rolle og ansvar. Dette hjælper med at undgå forvirring eller overlapning af opgaver og sikrer, at alle har en klar forståelse af deres bidrag til teamet. Det er også vigtigt at skabe en kultur, hvor alle medlemmer føler sig ansvarlige for deres opgaver og resultater.
 5. Løse konflikter og støtte teamet: Konflikter kan opstå i ethvert team, og det er teamlederens ansvar at håndtere dem konstruktivt. Det indebærer at lytte til forskellige synspunkter, facilitere dialog, hjælpe med at finde løsninger og sikre, at alle føler sig hørt og respekteret. Teamlederen skal også støtte teamet i vanskelige tider, motivere og opmuntre medlemmerne og skabe et positivt og støttende arbejdsmiljø.
 6. Evaluere og tilpasse: Teamlederen skal løbende evaluere teamets præstationer og identificere områder, hvor der er behov for forbedring. Dette kan indebære at indsamle feedback fra teammedlemmer, overvåge målopfyldelse og træffe justeringer i arbejdsprocesser eller ressourceallokering for at sikre optimal effektivitet.

I sidste ende er teamlederens rolle at være en støtte, en facilitator og en inspirationskilde for teamet. Ved at opfylde disse ansvarsområder kan teamlederen skabe et sundt arbejdsmiljø og gode resultater.

Skal vi stå for dit teambuilding arrangement? Kontakt os nu.

Har du brug for hjælp til jeres næste teambuilding arrangement? Vi har over 20 års erfaring, og er klar til at rådgive og hjælpe dig. Vi glæder os til at høre fra dig!